kawa i laptop

Centrum Informacyjno-Interwencyjne Caritas Diecezji Tarnowskiej i Fundacji „Auxilium”

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w Tarnowie przy ul. Legionów 30 powstało Centrum Informacyjno-Interwencyjne Caritas Diecezji Tarnowskiej i Fundacji „Auxilium”. W nowo otwartej placówce obywatele Ukrainy mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie w języku ukraińskim. Zakres pomocy, jaki oferuje placówka to:

– organizowanie pomocy medycznej (m.in. umawianie wizyt lekarskich, pomoc w szukaniu lekarzy specjalistów, pomoc w realizacji recept),
– pomoc psychologiczna w j. polskim i j. rosyjskim,
– pomoc w znalezieniu placówki edukacyjnej dla dziecka oraz zajęć pozaszkolnych,
– udzielanie informacji o innych instytucjach niosących pomoc oraz kontakt z nimi w imieniu potrzebującego,
– wsparcie w zakresie poszukiwania pracy.

Konsultacje w języku ukraińskim
adres: Tarnów, ul. Legionów 30
nr tel.: +48 14 692 01 70
e-mail: dopomoha@1815.pl

Godziny otwarcia Centrum:
Poniedziałek 12:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 13:00
Środa 09:00 – 13:00
Czwartek 12:00 – 16:00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Plakat w języku ukraińskim Plakat w języku polskim
Telefon zaufania

Szkolenie dla nowych wolontariuszy telefonu zaufania

Szanowni Państwo!
Fundacja „Auxilium” prowadząca Poradnię Specjalistyczną i Telefon Zaufania „Arka” organizuje szkolenie dla osób chcących zaangażować się w niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez telefon zaufania.
Zapraszamy więc wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu dotyczącym interwencji kryzysowej z uwzględnieniem pomocy zdalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się.
Tematyka szkolenia będzie obejmować następujące tematy szczegółowe:
– Podstawy psychologii kryzysu i telefonicznej interwencji kryzysowej
– Interwencja wobec osób przeżywających traumę oraz zagrożonych samobójstwem
– Ramy organizacyjne pomocy osobom dotkniętym kryzysem
– Technologiczne możliwości niesienia pomocy zdalnej
Szkolenie będzie odbywać się w Boguchwale (Plac Rynek 2).
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja (środa), pod numerem telefonu 12 444 79 22 wew. 4 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 lub w wiadomości e-mail, przesłanej na adres: arka@1815.pl
Spotkanie w ramach szkolenia będzie okazją do pogłębienia wiedzy przydatnej w pracy pomocowej oraz do wzajemnego poznania się, integracji i wymiany doświadczeń.
Serdecznie zapraszamy!
Plakat - Szkolenie dla wolontariuszy telefonu zaufania. Data 28 maja 2022r. Godzina 09:00 - 16:00
Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla wolontariuszy działających na rzecz uchodźców

Szanowni Państwo.
 
Wojna na Ukrainie stanowi dla nas wszystkich sytuację kryzysową. Szczególnie osoby bezinteresownie zaangażowane w pomoc uchodźcom i migrantom muszą radzić sobie z dużym obciążeniem psychicznym i stresem. Często pomimo swoich codziennych obowiązków i przeżywanych trudności takich jak przygnębienie, nieporozumienia i kryzysy w bliskich relacjach poświęcają się pracy o dużej intensywności w trudnych i stresogennych warunkach, które mogą sprzyjać zjawisku wypalenia.
Fundacja „Auxilium” wychodząc naprzeciw potrzebom wolontariuszy zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla wolontariuszy działających na rzecz uchodźców.
Spotkania poprowadzi psycholog z długoletnim stażem pracy m. in. z osobami przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy.
Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie. Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny. Termin pierwszego spotkania zostanie podany w najbliższym czasie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Plakat - Spotkania grupy wsparcia dla wolontariuszy
Psychotramatolog

Psychotraumatolog, pedagog-psychoprofilaktyk w Poradni Specjalistycznej „Arka”

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, iż w maju br. dyżury w Poradni Specjalistycznej „Arka” w Boguchwale rozpocznie psychotraumatolog, pedagog-psychoprofilaktyk. Poniżej przedstawiamy informacje o zakresie świadczonej pomocy.

***

Psychotraumatolog

Wsparcie osób w sytuacjach traumatycznych, rozmowy wsparciowe, poradnictwo, pomoc dla osób z doświadczeniem traumy, sytuacji w której powstało zagrożenie życia lub zdrowia. Wsparcie w zakresie analizy zjawisk stresu, kryzysu, traumy, przemocy, psychoonkologii, samobójstw, urazy, wypadki, żałoba. Szczegółowe wsparcie dla osób, które doświadczyły ostrej reakcji stresowej oraz zespołu stresu pourazowego.

 ***

Pedagog-psychoprofilaktyk

Wsparcie pedagogiczne, terapia pedagogiczna, terapia wychowawcza zgodna z zaistniałym problemem wychowawczym mająca na celu wzmocnienie zachowań pożądanych w społeczeństwie.

 • spotkania indywidualne – praca z wychowankiem, działania wychowawcze mające na celu zminimalizowanie problemu poprzez np.:
  • tworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć, sytuacji trudnych,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, poznawanie swoich mocnych stron, talentów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć oraz ich prawidłowego wyrażania i bezpiecznego odreagowywania,
  • nabywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
  • wypracowywanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktami,
  • wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym, uczenia się określonych ról społecznych, współdziałania i współpracy z innymi kolegami/koleżankami,
  • komunikacja interpersonalna.
 • zajęcia grupowe – 6-8 osób; w zależności od podobieństwa zaistniałego problemu, omawianego tematu i kategorii wiekowej przyjmują formę zajęć stolikowych, odgrywanie dram, zajęć plenerowych.
 • działania profilaktyczno – prewencyjne mające na celu opóźnienie inicjacji oraz zniechęcenie młodego człowieka do spożywania substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkomani, zagrożenia XXI w., współpraca z instytucjami profilatyczno prewencyjnymi.
 • treningi umiejętności społecznych (TUS).

***

Rejestracja wizyt odbywa się pod numerem telefonu: 17 773 08 09 wew. 1 w godz. od 16.00 do 20.00 Jednocześnie przypominamy i zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w Boguchwale wszystkich potrzebujących wsparcia lub pomocy w różnych trudnościach życiowych.

Wszystkim, którzy wspierają nas finansowo przekazując darowizny na cele statutowe serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc. To dzięki Waszej hojności możemy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w różnych trudnościach życiowych:

Fundacja AUXILIUM
Plac Kazimierza Wielkiego 5
33-100 Tarnów

nr konta: 97 1870 1045 2078 1069 8554 0001

 

Plakat - Bezpłatne konsultacje: Psycholog, Ksiądz psycholog, Doradca rodzinny, Terapeuta uzależnień, Duszpasterz, Seksuolog. Telefon 17 773 08 09

Grupa ludzi

Nowy oddział Poradni Specjalistycznej i Telefonu zaufania „ARKA” w Boguchwale

Szanowni Państwo.

24 marca 2022 r. w godzinach popołudniowych nastąpiła uroczysta inauguracja działalności Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania„ARKA” prowadzonej przez Fundację „Auxilium” przy wsparciu i współpracy z władzami Gminy Boguchwała. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Boguchwała i Województwa Podkarpackiego oraz licznie zgromadzeni goście. Nowy oddział w Boguchwale poświęcił Biskup Rzeszowki Jan Wątroba. Na inaugurację nowo powstałego oddziału “Arki”, Bogna Białecka (psycholog) – prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z Poznania wygłosiła wykład pt. “Technowypalenie – czy to grozi naszym dzieciom?”. W naszym gronie powitaliśmy również kolejnych wolontariuszy.

Poradnia Specjalistyczna „ARKA” będzie udzielać bezpłatnej pomocy z zakresu psychologii, psychoterapii, prawa, doradztwa rodzinnego oraz terapii uzależnień osobom borykającym się z różnymi trudnościami życiowymi. Uruchomiony został również telefon zaufania, gdzie każdy będący w potrzebie może zostać wysłuchany i uzyskać wsparcie. Uzupełnieniem działalności  poradni będą  działania psychoprofilaktyczne, psychoedukacja i edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie dziękujemy Władzom Gminy Boguchwała, Miejskiemu Centrum Kultury w Boguchwale oraz Diecezji Rzeszowskiej za niezwykły wieczór podczas uroczystej inauguracji nowo otwartego oddziału Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „Arka” w Boguchwale. Radiu Via oraz TVP3 Rzeszów zaś za obecność i relację z przebiegu uroczystości.

Wszystkim gościom zaś dziękujemy za obecność w tak ważnej dla nas chwili, a tym, którzy wspierają nas finansowo przekazując darowizny na cele statutowe Fundacji serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc. To dzięki Waszej hojności możemy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w różnych trudnościach życiowych.

Fundacja AUXILIUM

Plac Kazimierza Wielkiego 5
33-100 Tarnów
Nr konta – 97 1870 1045 2078 1069 8554 0001

 

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami. Telefon 17 773 08 09

Wolontariusze

Najważniejsze zasady pomagania

Szanowni Państwo.

Angażowanie się w działania na rzecz potrzebujących pomaga również tym, którzy wspierają – pozwala odkryć cel i sens życia. W ostatnim czasie bardzo wiele osób pomaga uchodźcom z terenów Ukrainy. Podejmując te działania, często z potrzeby serca, trzeba pamiętać, że dobre pomaganie to mądre pomaganie. Zwłaszcza w trudnej, kryzysowej sytuacji.

Lista najważniejszych zasad pomagania.

Shopping Basket