Monografia naukowa dra Józefa Partyki na temat prężności osobowej nauczycieli

Szanowni Państwo!
Nakładem Wydawnictwa Biblos oraz Fundacji „Auxilium” ukazała się książka pt. „Prężność osobowa nauczycieli jako klucz do odporności na kryzys”.
„Problematyka pracy dotyczy zagadnienia prężności osobowej i funkcjonowania społecznego nauczycieli. Inspiracją dla podjęcia tego tematu stało się doświadczenie zawodowe autora niniejszej rozprawy – pracy w szkole – i obserwacja codziennego zmagania się wielu (szczególnie młodych) nauczycieli z takimi problemami, jak utrzymanie dyscypliny w klasie, zarządzanie grupą uczniów, sumienne wywiązywanie się z zaplanowanych zadań przed dyrektorem, złe zarządzanie czasem (swoim i uczniów), jak również stres przed publicznym występowaniem czy nieumiejętność autoprezentacji. Z drugiej strony, wielu z nas ma w pamięci nauczycieli, którzy wywarli na nas duży wpływ, zachwycali rozległą wiedzą i niezwykłymi umiejętnościami pedagogicznymi, byli rzeczowi i refleksyjni, a jednocześnie wyrozumiali, sprawiedliwi, opanowani, posiadający wesołe, sympatyczne usposobienie, które stwarzało przestrzeń do zaufania. Krótko mówiąc: nauczycieli, którzy byli dla nas autorytetami”.
Z pewnością poruszona w książce tematyka nie wyczerpuje zagadnienia. Nie przynosi również odpowiedzi na wszystkie pytania. Może jednak przyczynić się do bardziej uważnego przyjrzenia się prężności osobowej i jej znaczenia w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, jak również specyfice funkcjonowania osób prężnych. Uzyskane wyniki badań mogą również stanowić przesłankę do opracowania programu wsparcia dla nauczycieli z uwzględnieniem ich osobistych potrzeb w tym zakresie”.
/ze Wstępu do książki/

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Prężność osobowa nauczycieli jako klucz do odporności na kryzys. Monografia naukowa”, nr projektu DNM/SN/550427/2022.
Kwota dofinansowania 15 000,00 zł. Całkowita wartość projektu 17 200,00 zł.

 

Shopping Basket