Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Boguchwale

Szanowni Państwo!
Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci to program, który ma na celu nauczyć dzieci jak nawiązywać i utrzymywać zdrowe relacje z innymi ludźmi. Podczas takiego treningu dzieci uczą się m.in. empatii, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz rozpoznawania i wyrażania swoich potrzeb. Dzięki treningowi umiejętności społecznych dzieci rozwijają swoją inteligencję emocjonalną, co ma pozytywny wpływ na ich relacje z rówieśnikami i dorosłymi.
Najważniejsze informacje o TUS, który rozpoczniemy w Boguchwale:
– to zajęcia dla dzieci z klas I-III z Gmina Boguchwała
miejsce zajęć: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale (Plac Rynek 2)
pierwsze spotkanie odbędzie się 7 marca 2023 r.
– zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów mających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
rejestracja i szczegółowe informacje: 12 444 79 22 wew. 4 (pn.-pt. w godz. 16.00-20.00)
zajęcia są bezpłatne
liczba miejsc jest ograniczona
Serdecznie zapraszamy!

Znudzona osoba

Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dzieci i młodzieży w Boguchwale

Szanowni Państwo.  Fundacja „Auxilium” prowadząca Poradnię Specjalistyczną i Telefon Zaufania „Arka” zaprasza na Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Boguchwale.

 TUS – jest treningiem umiejętności społecznych ukierunkowanym na:- uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie np.: asertywność, proszenie o pomoc,- komunikację (umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań),- rozwijanie umiejętności prospołecznych (pomaganie innym, utrzymanie granic),- emocje (odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, budowanie własnej tożsamości). Pomaga uczestnikom w wypracowaniu strategii radzenia sobie w życiu codziennym oraz różnymi trudnymi sytuacjami. Trening umiejętności społecznych wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizację zachowań pożądanych społecznie. Zajęcia TUS adresowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dla uczestników w normie intelektualnej zmagającymi się z różnymi problemami np.: nieśmiałością, agresją. Ważne, aby grupa była na podobnym poziomie społecznym, poznawczym, intelektualnym, wtedy formy wsparcia będą adekwatne do możliwości każdego uczestnika. Dzięki temu każdy będzie mógł efektywnie korzystać z tych zajęć.  Zajęcia będą odbywać się w małych grupach (6-8 osób) na podobnym poziomie i w podobnym wieku.Mogą w nich wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat.Istnieje możliwość zajęć indywidualnych (nie wszystkie dzieci są gotowe na pracę w grupie).Zapisy na zajęcia trwają do 31 sierpnia br.Pierwsze zajęcia rozpoczną się we wrześniu br. po zebraniu grupy i będą składać się z 12 spotkań.Spotkania w ramach TUS będą odbywać się raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 16.00-17.30 oraz 17.40-19.10 w przypadku dwóch grup.Zajęcia poprowadzi dwóch certyfikowanych trenerów, pedagogów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.  Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zaparaszamy na indywidualne konsultacje z trenerem-pedagogiem specjalizującym się w pracy z dziećmi.  Informacje i zapisy:tel. 12 444 79 22 wew. 4Plakat - Trening umiejętności społecznych

Shopping Basket