Plakat - Szkolenie dla wolontariuszy. Szczegóły dotyczące szkolenia.

Warsztaty dla wolontariuszy poradni specjalistycznych i telefonów zaufania

Szanowni Państwo!
Fundacja „Auxilium” organizuje warsztaty dla osób angażujących się, bądź pragnących zaangażować się w wolontariat.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach wolontariuszy pracujących na rzecz osób doświadczających lęku oraz różnych form przemocy. Warsztaty będą odbywać się w formie wyjazdowej i stacjonarnej. Szczegóły dotyczące warsztatów w formie stacjonarnej podamy później. Można wziąć udział w jednej z form.
Spotkanie w ramach warsztatów będzie okazją do pogłębienia wiedzy przydatnej w pracy pomocowej oraz do wzajemnego poznania się, integracji i wymiany doświadczeń.
Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 5 września, pod numerem telefonu 12 4447922 wew. 4 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00.
Plakat - Szkolenie dla wolontariuszy. Szczegóły dotyczące szkolenia.
Shopping Basket