Podsumowanie Konferencji „Building Resilience” w Nowym Sączu!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w Konferencji z zakresu zdrowia psychofizycznego, która odbyła się 14 grudnia br. w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To było niezwykłe wydarzenie, podczas którego ponad 140 osób zgromadziło się, by dowiedzieć się więcej na temat strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi.
W trakcie konferencji mogliśmy wysłuchać następujących prelegentów:
– ks. dr Józef Partyka (Fundacja „AUXILIUM”), który mówił o rodzinnych uwarunkowaniach zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
– dr Roman Solecki (Kraków), który zaprezentował swoje spostrzeżenia na temat kondycji psychicznej młodzieży w kontekście Logoterapii,
– dr Marcin Rzegocki (Fundacja „AUXILIUM”), który omówił wpływ prężnych organizacji na rozwój osobisty,
– Tomasz Gubała (Fundacja ARCHEZJA, Kraków), który przedstawił koncepcję logoprofilaktyki jako narzędzia przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego młodzieży.
Nie zabrakło również gości honorowych, którzy wzbogacili nasze spotkanie:
– ks. dr Andrzej Jasnos, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który podzielił się przemyśleniami na temat roli edukacji religijnej w budowaniu odporności psychicznej młodzieży,
– Marta Mordarska, Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, która przedstawiła spojrzenie na wsparcie rodzin i młodzieży z perspektywy samorządowych inicjatyw społecznych,
– Wojciech Papaj z Ośrodka MCDN w Nowym Sączu (zastępujący dra Łukasza Cieślika), który omówił znaczenie ciągłego rozwoju i edukacji w kontekście wyzwań współczesnego świata.
Gość specjalny, Joanna Słowińska, wybitna postać polskiego folku, podzieliła się w emocjonalny sposób z uczestnikami Konferencji swoim trudnym doświadczeniem życiowym, a w krótkim koncercie zaprezentowała adwentowe pieśni i pastorałki.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia! Dziękujemy za aktywny udział wszystkim naszym gościom honorowym, prelegentom i uczestnikom, którzy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do Nowego Sącza. To wspólne doświadczenie stanowi ważny krok w kierunku budowania odporności psychicznej i wspierania prężnych społeczności.

Comments are closed.

Shopping Basket