Poradnia

Wizyty bezpłatne

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka” od 1981 roku udziela bezpłatnej pomocy z zakresu psychologii, psychoterapii, prawa, doradztwa rodzinnego, terapii uzależnień, i specjalizacji pokrewnych osobom borykającym się z różnymi trudnościami życiowymi. W ramach działań poradni, prowadzone są także grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Shopping Basket