O nas

Historia

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka” powstały jesienią 1981 r. przy Diecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin jako forma pomocy dzieciom, młodzieży, małżonkom, rodzicom w różnych trudnościach osobistych, małżeńskich, rodzinnych itp. Na początku dyżur - przez dwie godziny w tygodniu, od poniedziałku do piątku – pełniły cztery osoby: psycholog, pedagog, prawnik, duszpasterz. Założycielem „Arka”, jej kierownikiem oraz prezesem od 1981 roku był ks. dr Władysław Szewczyk (psycholog, terapeuta, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach). Stopniowo „Arka” rozwijała się – zarówno pod względem liczby dyżurnych, ich specjalności, zakresu usług pomocowych, jak też w zakresie formalno - prawnym. Ideą wiodącą było od początku zapewnienie osobom potrzebującym dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy specjalistycznej.

Od 1990 roku działalność „Arki” została poszerzona o telefon zaufania (nr 19 487), będący oddziałem Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej w Gdańsku.

Od 1998 roku „Arka” uzyskała własną osobowość prawną jako osobne stowarzyszenie.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie Zarząd „Arki” powołał cztery oddziały terenowe w Mielcu (1997 r.), Bochni (1999 r.), Nowym Sączu (1999 r.) i Dębicy (każdy oddział stanowił odrębne stowarzyszenie).

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka” w swojej historii oferowała różne formy pomocy, z uwzględnieniem zmieniających się warunków społeczno - kulturowych i potrzeb zgłaszających się osób, m.in.: poradnictwo specjalistyczne, telefon zaufania, terapię małżonków w kryzysie, mediacje, oraz różne formy szkoleń – dla zespołu „Arki” oraz innych zainteresowanych (konferencje, warsztaty, wykłady, szkolenia).

Od lutego 2019 r., decyzją Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, prowadzenie Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „Arka” w diecezji tarnowskiej przejęła Fundacja „Auxilium”, której prezesem jest ks. dr Józef Partyka, psycholog.

Shopping Basket