team-spirit-2447163_1280

Wesprzyj nas

Aktualności

Wesprzyj nas

SZANOWNI PAŃSTWO

Prowadzone i planowane przez nas działania, są możliwe dzięki gotowości bezinteresownego niesienia pomocy przez naszych wolontariuszy i hojności naszych sympatyków. Organizacja działań pomocowych nie może się jednak obyć bez środków materialnych, których niedostatek może przesądzić o dostępności i skali świadczonego wsparcia.


Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo wesprzeć nas finansowo. Nawet niewielkie, ale systematyczne datki finansowe pozwalają na kontynuowanie obecnych oraz podejmowanie nowych zadań. Zapewniamy, że każda ofiarowana przez Państwa złotówka przekłada się na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, m. in. poprzez poradnictwo psychologiczne, oddziaływania terapeutyczne, wspieranie małżeństw i rodzin oraz prowadzenie
psychoedukacji i profilaktyki. Darowizny mogą Państwo wpłacić bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji Auxilium:

97 1870 1045 2078 1069 8554 0001

Darowizny można również przekazać kartą lub w gotówce w sekretariacie Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „Arka”.

Każda z osób odprowadzających podatek może również przekazać jego 1% na rzecz Fundacji„Auxilium”, która prowadzi Poradnię Specjalistyczną i Telefon  Zaufania „Arka”. Przekazanie 1% jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS Caritas Diecezji Tarnowskiej (0000211791), a w okienku „Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy” wpisać słowo „ARKA”.

Poradnia Specjalistyczna „Arka” prowadzona przez Fundację „Auxilium” jest jednostką poradnictwa specjalistycznego wpisaną do rejestru Wojewody Małopolskiego 29 maja 2019 r. Załącznik do Zarządzenia (nr poz. rej. 297/19) Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego.

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Shopping Basket